אודות

בעשורים האחרונים הלך והתרחב חקר המגדר בישראל. במוסדות האקדמיים נפתחו חוגים, קורסים ותכניות ללימודי מגדר, והנושא נחקר בראייה בין תחומית ורב קולית. המגדר נתפס לא רק כקטגוריה לניתוח אלא כאלטרנטיבה לשינוי ופיתוח של  הסדר החברתי הקיים, וכנושא לשיח, החודר אל כל תחומי החיים החברתיים ומבנה אותם. יחד עם זאת, הבמות המוקדשות לדיונים ולפרסומים אקדמיים ואחרים בנושא זה בעברית מצומצמות. כתב העת הדיגיטלי מגדר מבקש למלא חלל זה.

מגדר הוא כתב עת דיגיטלי רב תחומי ורב תרבותי, המוקדש לשיח על  מגדר ופמיניזם, ויוצא בחסות קהיליית המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית. מטרתו ליצור ממשק רב מימדי של מחקרים ופרסומים אקדמיים ושל טקסטים ועבודות אמנות ותרבות, לשמש במה להפצה ולהעשרה של השיח המגדרי והפמיניסטי בשפה העברית ולהעלות את המודעות לנושאים אלה בקהילה.

במגדר מתפרסמים מאמרים ומחקרים של חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיות של פמיניזם ומגדר בתחומים מגוונים כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה  תקשורת, כלכלה, משפט, ספרות, קולנוע  ועוד, ובמגוון מתודות מחקריות. טרם פרסומם יעברו מאמרים אלו שיפוט עיוור כפול, כמקובל בכתבי עת אקדמיים. כתב העת נכלל ברשימת כתבי העת המוכרים על ידי ות"ת, הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. ( ISSN: 2617-4359)

בחלקו האקדמי של מגדר יפורסמו מאמרים ומחקרים של חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיות של פמיניזם ומגדר בתחומים מגוונים כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה  תקשורת, כלכלה, משפט, ספרות, קולנוע  רפואה ועוד, ובמגוון מתודות מחקריות. טרם פרסומם יעברו מאמרים אלו  שיפוט עיוור כמקובל בכתבי עת אקדמיים. כן יפורסמו בו מעת לעת רשימות ביקורת קצרות על ספרי עיון שיצאו לאור, בעברית או באנגלית.

הבחירה בפורמט דיגיטלי היא בחירה אידיאולוגית  ומעשית כאחת. המהדורה הדיגיטלית תאפשר קישוריות, שיתופיות וזמינות לכל ותוציא את העיסוק האקדמי והיצירתי בענייני פמיניזם ומגדר אל מחוץ לספריות האקדמיות – אל הציבור הרחב. את כתב העת ניתן יהיה להוריד בשלמותו כקובץ PDF אל המחשב ומחשבי הלוח (טאבלטים, אייפד) של הקוראות והקוראים.

מגדר מזמין אתכן ואתכם להציע מאמרים אקדמיים, רשימות ועבודות אמנות, ולהשתמש גם בתכונת הקישוריות: להוסיף חומרים ודימויים ויזואליים וכן קישורים לטקסטים ולחומרים אודיו ויזואליים מהרשת. הנחיות מפורטות ראו בהמשך.

עורכות מגדר: ד"ר אורלי צרפתי (המכללה האקדמית עמק יזרעאל), ד"ר יוכי שלח (בית הספר לאמנויות של מכללת סמינר הקיבוצים).