חנה הרצוג | מגדר, מדידה ומדיניות: מדד המגדר כאסטרטגיה לשינוי חברתי

תקציר

ב-9 בנובמבר 2013 השיק "שוות – המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית", מכון ון ליר, מדד מגדר הבוחן מגמות בהתפתחות אי-שוויון מגדרי בישראל. המדד מציג אי-שוויון לאורך זמן בין נשים לגברים בתחומים שונים. היוזמה לפיתוח מדד המתעד ומנטר את מצב המגדר והשינויים החלים בו באה מתוך המחויבות של "שוות" לרעיון של הטמעת חשיבה מגדרית כאסטרטגיה כוללת לקידום מעמדן הדמוקרטי והאזרחי של נשים מקבוצות שונות. עמדה זו מבקשת להוציא את סוגיית אי-השוויון המגדרי מתחום אחריותן הבלעדית של הנשים ולנסחה מחדש בתור תפיסת עולם חברתית כללית הנוגעת לגברים ולנשים כאחד, ולסדרי החברה בישראל בכלל. "שוות" שם לו למטרה להפוך את המושגים של שוויון מגדרי לחלק בלתי נפרד מן החשיבה והפעולה של קובעי המדיניות והמתכננים בתחומי החיים השונים. הבאת המבט המגדרי לניתוח חברתי, כלכלי, פוליטי ותרבותי מבקשת לאתגר את הסדר הדומיננטי המדיר נשים, ולכלול את עולמן, צורכיהן וניסיון חייהן של נשים מממגוון מקומות וקבוצות בסדר החברתי כחלק בלתי נפרד ממנו.

 לרשימה המלאה…

_________________________

* המאמר הוא גרסה מורחבת של מאמר המבוא של מדד המגדר (הרצוג, 2013). תודות לחברותי בהנהלת "שוות", נעמי חזן, הדס בן אליהו ורונה ברייר, על שותפות מדהימה. הערכה ותודה להגר צמרת קרצ'ר ולצוות שעבד עמה בפיתוח המדד, למכון ון ליר ולקרנות שתמכו בפיתוח ופרסום המדד: קרן דפנה, UNWOMEN, קרן פרידריך אברט, קרן הדסה וקרן הנשים היהודיות בקהילת בוסטון.

_________________________

מילות מפתח: מדד המגדר, אי שוויון