טל מלר | "אלמנה זה מאללה, אז אלמנה יותר טוב מגרושה …" – אלמנות פלסטיניות-ישראליות: סוגיות מרכזיות

תקציר

מאמר זה מתמקד במצבן של אלמנות אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות תוך בחינת סוגיות שונות הנגזרות מההקשר החברתי – תרבותי – כלכלי ואזרחי שמעצב את מעמדן. המאמר מתבסס על עבודת שדה שערכתי בין השנים 2011-2007. המחקר עסק במצבן ובחוויותיהן של אימהות חד-הוריות פלסטיניות-ישראליות, ובבחינת מעמדן ויחסיהן עם משפחותיהן והקהילה. איסוף הנתונים נעשה על ידי ראיונות עומק חצי מובנים שנערכו ונותחו מתוך מחויבת לעקרונות המחקר הפמיניסטי. כאלמנות, הנשים נתקלות בקשיים מרובים שמקורם הן בתפישות המקובלות בחברה שבה הן חיות ובמבנה הפטריארכלי המאפיין אותה, והן בחסמים מבניים, הדרה ואפליה המעוגנים במבנה החברה בישראל. לפיכך, רבות מהן נאלצות לפנות לקבלת תמיכה כלשהי מן המסגרות המשפחתיות. אולם, בבחינת נקודת מבטן הסובייקטיבית של הנשים, ניתן ללמוד כי ה"נתינה" המשפחתית מתורגמת לא פעם בהתנסויותיהן לתביעה ומעצבת את התנהלותן ומבנה עבורן קשיים יומיומיים רבים. מאמר זה מדגיש את הקשר הקיים בין תמיכה לפיקוח, תוך התייחסות למכלול הגורמים המשפיעים עליו וביניהם מדיניות ציבורית, כוחות שמרניים ומוסדות דתיים ומשפחתיים. העלייה בשיעור המשפחות החד-הוריות שבראשן אישה בחברה הפלסטינית-ישראלית, מדגישה  את הנחיצות בגיבוש הבנה באשר לחייהן, הבנה שעשויה לסייע להנכחתה של קטגוריה חברתית זו במרחב החברתי, ולהשפיע על גיבוש גישות טיפוליות וקביעת מדיניות שיש לנקוט לגביהן, תוך הבנת המורכבות בשילובן בחברה.

למאמר המלא…


מילות מפתח: נשים פלסטיניות-ישראליות, אימהות חד-הוריות, אלמנות

_______________________________________

* המאמר מבוסס על עבודת הדוקטורט שנכתבה בחוג למגדר בבר-אילן בהנחייתה של פרופ' אורלי בנימין.