קול קורא | גיליון רביעי

 בעשורים האחרונים הלך והתרחב חקר המגדר בישראל. במוסדות האקדמיים נפתחו חוגים, קורסים ותכניות ללימודי מגדר, והנושא נחקר בראייה בין תחומית ורב קולית. המגדר נתפס לא רק כקטגוריה לניתוח אלא כאלטרנטיבה לשינוי ופיתוח של  הסדר החברתי הקיים, וכנושא לשיח, החודר אל כל תחומי החיים החברתיים ומבנה אותם. יחד עם זאת, הבמות המוקדשות לדיונים ולפרסומים אקדמיים ואחרים בנושא זה בעברית מצומצמות. כתב העת הדיגיטלי מגדר מבקש למלא חלל זה.

| מגדר הוא כתב עת דיגיטלי רב תחומי ורב תרבותי, המוקדש לשיח על  מגדר ופמיניזם, ויוצא בחסות קהיליית המגדר של האגודה הסוציולוגית הישראלית. מטרתו ליצור ממשק רב מימדי של מחקרים ופרסומים אקדמיים ושל טקסטים ועבודות אמנות ותרבות, לשמש במה להפצה ולהעשרה של השיח המגדרי והפמיניסטי בשפה העברית ולהעלות את המודעות לנושאים אלה בקהילה.

| בחלקו האקדמי של מגדר יפורסמו מאמרים ומחקרים של חוקרות וחוקרים העוסקים בסוגיות של פמיניזם ומגדר בתחומים מגוונים כגון סוציולוגיה, פסיכולוגיה  תקשורת, כלכלה, משפט, ספרות, קולנוע  רפואה ועוד, ובמגוון מתודות מחקריות. טרם פרסומם יעברו מאמרים אלו  שיפוט עיוור כפול, כמקובל בכתבי עת אקדמיים. כן יפורסמו בו מעת לעת סקירות ביקורת קצרות על ספרי עיון שיצאו לאור, בעברית או באנגלית.

| בחלקו השני של מגדר יפורסמו רשימות ומסות, וכן יצירות מקוריות מתחום הספרות והאמנויות הוויזואליות, וזאת במטרה להרחיב ולהעמיק את גבולות השיח המגדרי אל מעבר לשיח המחקרי.

| הבחירה בפורמט דיגיטלי היא בחירה אידיאולוגית  ומעשית כאחת. המהדורה הדיגיטלית תאפשר קישוריות, שיתופיות וזמינות לכל ותוציא את העיסוק האקדמי והיצירתי בענייני פמיניזם ומגדר אל מחוץ לספריות האקדמיות – אל הציבור הרחב. את כתב העת ניתן יהיה להוריד כקובצי PDF  אל המחשב ומחשבי הלוח (טאבלטים, אייפד) של הקוראות והקוראים.

| מגדר מזמין אתכן ואתכם להציע מאמרים אקדמיים, רשימות ועבודות אמנות, ולהשתמש גם בתכונת הקישוריות: להוסיף חומרים ודימויים ויזואליים וכן קישורים לטקסטים ולחומרים אודיו ויזואליים מהרשת. הנחיות מפורטות ראו בהמשך.

הנחיות להגשת מאמרים, רשימות ועבודות:

| יוגשו מאמרים ורשימות מקוריים, שלא פורסמו עד כה בעברית.

| היקף המאמרים: עד 8,000 מילים, כולל טבלאות ומקורות. ביבליוגרפיה ע"פ כללי APA. גוף המאמר יוגש ללא אזכור שם המחבר ויכלול תקציר עד 200 מילים. דף השער יוגש בנפרד ויכלול את שם המאמר, שם המחבר/ים, שיוך מוסדי, מספרי טלפון ופרטי דוא"ל.

| היקף רשימות: עד 3,000 מילים.

| היקף ביקורת ספרים: עד 3,000 מילים. בראש המאמר יובאו שם המחבר(ים), שם הספר, העיר, ההוצאה, שנת ההוצאה, מספרי העמודים וכן מספר ה-ISBN. בסוף המאמר יובאו שם הספר ושם המחבר(ים) באנגלית וכן פרטים מקצועיים ואישיים על כותב(ת) הביקורת, כפי שמצוין בפסקה לעיל.

| המאמרים והרשימות ייכתבו בתוכנת WORD, גופן אריאל, גודל 12, רווח שורה וחצי, יישור לשני הצדדים.

| ניתן ורצוי לשלב בטקסטים קישורים, דימויים ותמונות, וכן חומרים אודיו-ויזואליים. חומרים המוגנים בזכויות יוצרים ילוו באישור מתאים בכתב מבעל הזכויות. האחריות על זכויות היוצרים היא של המחבר/ת בלבד.

| הנחיות מדויקות לגבי משלוח תמונות, תצלומים ועבודות חזותיות לפרסום בשער האמנות של כתב העת יינתנו על פי דרישה.

| את הטקסטים והחומרים השונים יש לשלוח לדוא"ל: migdar.journal@gmail.com . תאריך ההגשה ל-   15.3.2015