מיטל עירן יונה | ארגון "ישן" אבות "חדשים"? קצינים לוחמים בין הקריירה הצבאית לאבהות

תקציר

מאמר זה מבקש להאיר תחום נסתר מהעין, גם בזרם המרכזי של המחקר על מגדר ועבודה, הנוגע לפרקטיקות של "עשיית אבהות" בהם נוקטים גברים. גברים אלה מלהטטים בין מחויבויות צולבות: מחד גיסא, קריירה תובענית כקצינים לוחמים בצה"ל, הגוזרת עליהם היעדרות ממושכת מהבית, ומאידך גיסא תפקידם כאבות לילדים צעירים.  קצינים אלו פועלים בתוך ארגון "ישן", גברי ותובעני, התובע את כל זמנם ומרצם, ובמקביל נדרשים להיענות גם לצפייה החברתית הרווחת הדורשת מהם להיות "אבות חדשים", המעורבים בחיי ילדיהם.

במחקר זה ביקשתי לבחון לא רק את ייצור אי השוויון ושעתוקו בספירה הפרטית בקרב משפחות אלו, בהן מתקיימת חלוקת תפקידים מגדרית מובהקת בין בני הזוג, אלא להתבונן בפרקטיקות "עשיית האבהות" של הקצינים, דרכן הם מנכיחים עצמם בבית, למרות היעדרותם.

מממצאי המחקר עולה כי מאפייני תפקידם והחוויה של קושי להביא עצמם לידי ביטוי בתפקיד ההורי, מולידה  מגוון פתרונות יצירתיים הן בספירה הפרטית והן בזו הציבורית. החל מהשתתפות בטקסים חברתיים, בהם הצלחתם לעמוד בתפקיד "ההורה האידיאלי" נצפית ומוערכת על ידי הסביבה החברתית כולה, דרך פרקטיקות שונות "למתיחת גבולות הזמן" ועד לשימוש בטכנולוגיות תקשורת, המצמצמות את המרחק ומנכיחות אותם בחיי משפחתם, גם אם מרחוק. אבות אלו מנסים לשנות במעט את המשוואה לפיה היעדרות שווה תפקיד הורי שולי, תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותם. אך גם כאן, עושות רעיותיהם עבודה שקופה, על מנת לסייע להם להצליח בתפקידם.

למאמר המלא…

מילות מפתח: משפחה, צבא, עבודה, הורות 

____________________________________________________________________

ד"ר מיטל עירן יונה היא סוציולוגית, עוסקת במחקר יחסי צבא חברה בישראל, ציבור ודעת קהל ובתחום של מגדר משפחה בצבא