ניסים ממן | פרשת כרמלה בוחבוט: לא די ברטוריקה ובכוונות טובות – דרושה רפורמה להגנת האישה המוכה

תקציר
המאמר סוקר את המצב במשפט הישראלי בשאלה משפטית וחברתית קשה: האם ובאיזו מידה ראוי להעניק הגנה לאישה מוּכָּה העושה דין לעצמה ונוטלת את חייו של בן זוגה המכה. בשולי הדברים תיבדק הספרות המשפטית בשאלה האם יש מקום להעניק הגנה דומה גם לבן משפחה אחר העושה דין לעצמו ופוגע בבן משפחה מכה. תשומת לב מיוחדת תינתן לסקירת הפרשה הידועה כפרשת כרמלה בוחבוט שרצחה את בעלה ונדונה בסופו של דבר לשלוש שנות מאסר בלבד. המאמר גם עומד על הקושי בו נתקלות רשויות האכיפה ובעיקר הפרקליטות ובית המשפט בבואן להחליט האם להעמיד לדין בן משפחה שגרם למות בן משפחתו המכה, אם כן – בגין איזו עבירה וגם איזה עונש להטיל עליו. הקושי במה שקרוי "תסמונת האישה המוכה" בא, לדעת החוקרים, בכך שסעיף ההגנה העצמית בחוק העונשין הישראלי אינו ישים במרבית המקרים שבהם אישה מוכה נאלצת לתקוף את בן זוגה לשם הגנה עצמית. יש הסבורים כי בעוד שבן זוג (גבר) הרוצח את בת זוגו הבוגדנית יכול להימלט מעונש של מאסר עולם על ידי טענת קנטור, אישה מוכה אינה יכולה להיעזר בטענה הזאת בשל האופי המיוחד של ההתגוננות הנשית כנגד אלימות במשפחה שלרוב אינה באה בעקבות קנטור מידי. במאמר מוצגות הצעות לתיקון המצב כפי שהוצעו ע"י חוקרים אחדים ובהן: הפעלת ההוראה בדבר עונש מופחת, הגדרת סינדרום האישה המוכה כסוג של "אי שפיות", ניסוח מחדש של עבירות ההמתה ולבסוף גם הצעה חדשנית ליצור סייג מיוחד לאישה המוכה המסיר את החסמים שעמדו עד כה בדרכה של האישה המוכה שנאלצה ליטול את החוק לידיה.

למאמר המלא…

מילות מפתח: האישה המוכה, רצח בידי בן משפחה, הגנות במשפט הפלילי, כרמלה בוחבוט
______________________________________________________________________________
ניסים ממן הוא שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי בנצרת ומרצה לדיני חופש הביטוי במכללה האקדמית עמק יזרעאל.