שלי גפן-קושילביץ | אבות ממאדים ואימהות מנוגה: משמעות ייצוג המשפחה בתקשורת בעיני הורים

 

תקציר

מחקר זה בחן את מקום התקשורת כסוכן חיברות מרכזי במשפחה עבור הורים. המחקר התמקד באופן הצריכה והפרשנות של הורים לתכנים משפחתיים בטלוויזיה, תוך התייחסות לחשיבות היבטי מגדר ומבנה משפחתי בתהליך. המחקר נעשה באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים בקרב 60 הורים (אבות ואימהות כאחד) המצויים במסגרות משפחתיות מגוונות (נשואים, גרושים, חד הוריים וחד מיניים). זאת לצד דיון סביב צפייה משותפת בתכנים משפחתיים מגוונים לשם בחינת משמעותם של ייצוגי המשפחה במציאות המשפחתית והחברתית של ההורים הצופים. ממצאי המחקר העלו כי המדיה ובעיקרם הטלוויזיה מרכזיים בחיי ההורים לשם מילוי צרכים אישיים ומשפחתיים, אך ניכרו הבדלים מגדריים בין אימהות ואבות באופן הצפייה, בבחירת התכנים הנצפים ובפרשנותם בהקשר המשפחתי הנתון. ככלל, אימהות נטו לצפות יותר בתכנים משפחתיים ולקשור ביניהם לבין המציאות המשפחתית תוך הטמעת תהליכי למידה. לעומתן, האבות צפו פחות והתייחסו לתכנים באופן מרוחק וביקורתי יותר שהוביל לחוסר למידה או הטמעה במציאות שלהם. זאת לצד השפעת המסגרת המשפחתית על תהליך הצריכה והפרשנות. ממצאי המחקר משמרים לרוב תפיסות מגדריות מקובלות ואינם קוראים תגר על חלוקת התפקידים במשפחה, למרות השינויים בחברה. עם זאת, ניכרו מצבים של שבירת התפיסה המסורתית המעידים על שינוי חברתי בתפיסת המשפחה ועל מקום התקשורת בהפנמת שינוי זה.

למאמר המלא…

מילות מפתח: משפחה, מדיה, מגדר

________________________________________

ד"ר שלי גפן היא מרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללה למינהל בחוג לתקשורת. חוקרת ברוח הגישה התרבותית בתחום המשפחה והמדיה, תוך מיקוד בהיבטים של מגדר ויחסי הורים וילדים במשפחה המתוקשרת

* מחקר זה לקוח מתוך עבודת מחקר רחבה שנכתבה במסגרת החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב בהנחיית פרופ' דפנה למיש