כדי להפעיל תפריט עלי להיכנס לממשק ניהול > עיצוב > תפריטים ולבחור את התפריט המתאים.
כללי
20.06.2018
yochi

곰 녹음기 다운로드

무료 사운드 레코더를 사용 하면 사운드 카드의 모든 라인을 통과 하는 모든 음향을 녹음할 수 있습니다. 예를 들어, 마이크, 외부 LP, 카세트, CD/DVD 플레이어, AM/FM/위성 라디오 등에서 사운드를 녹음할 수 있습니다. 그것은 또한 능력을 인터넷 방송을 기록, 오디오 또는 로컬 오디오 파일을 스트리밍 realplayer와 같은 다른 프로그램에 의해 복제, 윈도우 미디어 플레이어, 윈앰프, 아이튠즈 등등 있다. 당신은 VoIP (IP에 음성) 외침 또는 인터넷 전화 통신 대화를 기록할 조차 수 있다. 무료 녹음기가 소리를 정확 하 게 않습니다-그것은 당신의 사운드 카드에서 어떤 소리를 기록 하 고 MP3, WMA 또는 WAV 파일에 직접 녹음을 저장할 수 있는 사용 하기 쉬운 소프트웨어 프로그램입니다. 그것은, 인터넷에서 오디오 스트리밍, 외부 입력 장치 (cd를, LP로, 음악 카세트, 전화 회선) 뿐만 아니라 윈앰프, 미디어 플레이어와 같은 다른 응용 프로그램을 마이크에서 레코드 입력/소스를 지원 합니다. 붙 박이 진보 된 오디오 기록적인 엔진으로, 기록 병은 고품질 기록을 일으킨다. 3 단계에서 당신은 불필요 한 숫자 조정에 의해 방해 받지 않고, 오디오 파일에 직접 기록 된 사운드를 얻을 수 있습니다. 당신은 영화와 TV에 대 한 음악을 득점 하 든, CD 및 다운로드, 또는 집에서 노래를 쓰기 위한 트랙을 생산, 빅 베어 사운드 당신이 음악을 최대한 활용할 수 있도록 모든 장비와 전문 지식을 손에 있다. 당신이 인터넷 라디오를 경청 하 고 싶은 경우에, 자유로운 녹음기는 당신이 세계적으로 온라인 라디오 방송국을 경청 하 돕고 산다! 종교, 스포츠, 음악 등 좋아하는 라디오 프로그램을 쉽게 검색 하 고 재생할 수 있습니다. 그것은 당신이 다른 카테고리를 통해 방송국을 검색 하 여 목록에 추가할 수 있습니다. 나는 현재 영국에서 곰을 빌드에서 작동 하 고 우리는 몇 가지 슬픈 이야기를 통해 온 했 어. 하나는 종종 마음에 오는 몇 곰 안에 5 일 늙은 딸 유골을 넣어 하고자 합니다.

나는 그들이 원하는 곰을 선택 했지만 도움이 때 물건에 내가 매니저를 할 수 있었다 곰을 했다. 나는 그것을 너무 열심히 발견 하 고 그들을 위해 엉망 싶지 않 았 어, 거기에도 불구 하 고 몇 달 동안 일 한과 100 곰의 먹거리. 당신은 가끔 모두가 당신의가 게에 그들을 주도하 고 있다 행복 한 이야기가 있다는 것을 잊지. 회색곰 때로는 동요 또는 긴장 때 vocalalize. 이러한 소리, 턱을 터지는 (에 들 었: 35 및: 57 초), 그리고 낮은, 젠 장 경고 당신이 너무 가까이 있어. 당신은 공원에서, 다시 침착 하 게 (실행 하지 마십시오) 밖으로 있는 동안 당신이 그들을 들으면, 즉각적인 영역을 두고, 더 많은 공간을 곰을 제공 합니다.

סגור לתגובות

 

  גיליון ראשון

_________________

נטע הררי, חיבוק, 2008, שמן על דיקט

גיליון שני 2013

_________________

תמונת-נושא-לתפריט-גיליון-שלישי

גיליון שלישי 2014
_________________

חיה גרץ רן."חלוצות" 2001. שמן על בד. 60X22 ס"מ
גיליון רביעי
_________________
 

עורכות מגדר

עורכות: אורלי צרפתי, יוכי שלח

 

יצירת קשר

ליצירת קשר, להרשמה ולתגובות:
migdar.journal@gmail.com
 

.

כתב-עת זה יוצא לאור בסיוע המענק ע"ש שרה בקר ואסתר ברלוביץ