מה זה פה?
הוראות שימוש באתר
דיונים פעילים
ספר אורחים
הוספת דיון חדש


רשומות
חדשות
רשומות
פופולריות
דיונים
פופולריים
http://finefiledownloadingwe...
החורף הרוסי ואנ...
קצת השתכשכות בד...
פייסבוק נגד מנח...
מהכשרת החילוני...

הרמה להנחתה
Thomas
הטרדת פעילות השמאל
האם חד"ש באמת מסוגלת לבנות שמאל חדש?
הבחירות בתל אביב - פופוליזם או שינוי אמיתי?
תקשורת חופשית?

איך זה עובד?

אתר בלוגדיבייט נועד לייצר פלטפורמה שתאפשר דיון מתמשך בין בלוגים. האתר מבוסס על דיונים, שכל אחד מהם מורכב ממספר רשומות. את רשימת הדיונים ניתן לראות בדף הדיונים הפעילים. אך זכרו - דיונים אלו אינם מתקיימים כאן באתר, אלא בבלוגים שונים ברחבי הרשת. כאן תמצאו רק קישורים!

אתר בלוגדיבייט מתופעל על ידי גולשים. כל אחד יכול להוסיף תגובות לדיון מתנהל, וכל אחד יכול לפתוח דיון חדש על כל נושא. אנו מבקשים לזכור את מטרת האתר בעת הוספת דיונים חדשים.

הוספת דיונים חדשים נעשית על ידי טופס 'דיון חדש', אותו ניתן למצוא בתפריט שמימין. רק מלאו את כל הפרטים, והדיון החדש יצטרף לרשימת הדיונים הפעילים.

כדי להצטרף לדיון מתנהל, לכו לרשימת הדיונים, פתחו את הדיון הרלוונטי, ולחצו על קישור 'תגובה' המופיע ליד הרשומה אליה אתם רוצים להגיב. יפתח טופס תגובה, אותו תוכלו למלא כדי לפרסם את הרשומה שלכם כתגובה לרשומה המקורית. לחלופין, הטופס מכיל גם כתובת טראקבק אליה אפשר לשלוח טראקבק בכלים המתאימים לכך - הקישור יתווסף אוטומטית, בהתאם לפרטים המופיעים בטראקבק.

כדי ליידע כותבי רשומות וקווראיהן על כך שהרשומות הופיעו בבלוגדיבייט, המערכת שולחת באופן אוטומטי טראקבק הן בעת פרסום הרשומה (אלא אם הרשומה פורסמה באמצעות טראקבק) ובעת פרסום תגובה לרשומה. במידה וסופקה כתובת טראקבק פעילה, ההודעה תישלח אליה. במידה ולא, המערכת תנסה לאתר כתובת כזו - הן על ידי סריקת אתר היעד והן על ידי חיפוש דפוסי כתובת מוכרים (לישראבלוג, לדוגמא, יש דפוס אופייני הן לכתובות האתרים והן לכתובות הטראקבקים). שליחת הטראקבקים מאפשרת לדיון בבלוגדיבייט להיות חלק אורגני מהדיון על הרשומה בבלוג עצמו.

במידה ויש לכם הערות או שאלות נוספות, אתם מוזמנים לשאול בספר האורחים או בדואר אלקטרוני

המערכת שומרת לעצמה את הזכות להסיר רשומות או דיונים שאינם מתאימים לרוח האתר. יש לציין שהמערכת לא השתמשה בזכותה זו עד היום.